Samarbete med Gothia Logistics AB

Avsiktsförklaring om samarbete mellan Gothia Logistics AB och Idnite AB 

Gothia Logistics AB i Norrköping och Idnite AB i Göteborg har träffat en överenskommelse om att utveckla former för samarbete inom interaktiv pedagogik och kommunikation. Samarbetet tar sikte på att söka identifiera pedagogiska grepp inom webbaserade utbildningsmetoder, numera ofta benämnt digitalt lärande, för att förbättra användarnyttan och erfarenheten hos personer som studerar kurser. Ett övergripande syfte är att bidra till ökad försäljning av webbaserade utbildningslösningar.

Idag är det självklart för allt fler organisationer med global spridning att även välja interaktiva medier i utbildningsarbetet av sin personal. En utveckling sker mot mer lärande i vardagen och färre instruktörsledda utbildningar. Inom begreppet den lärande organisationen behöver utbildningarna ha en tydlig koppling till affärsnyttan samt att resultaten kan mätas.

Gothia Logistics levererar kunskap och stöd till processer och verksamheter, nationellt och globalt, med distansmetoder och på plats. Företaget har utvecklat en nätbaserad utbildningsplattform, Instant education, för webbaserad utbildning med handledning och elevadministration. Ett omfattande bibliotek av kursblock har byggts upp inom olika områden. Gothia Logistics verksamhet är inriktad på att skapa strategiska värden för kunderna med levererade tjänster inom logistik, Supply Chain Management, Lean Production och ledarskapsutveckling i syfte att öka produktivitet och lönsamhet.

Idnite utvecklar unika lösningar inom utbildning och kommunikation för att kunna garantera en effektiv kunskapsöverföring. Företaget skapar användarcentrerade och kreativa lösningar baserat på erfarenhet från en rad olik olika områden. Målet är att få idéer att bli insikter. Ända sedan starten har IT, webb och design varit centrala element i arbetet. Idnite har en bred kundbas som spänner över vitt skilda branscher och innefattar allt från småföretag till multinationella industrikoncerner.

Gothia Logistics och Idnite ser stora möjligheter att tillsammans etablera nya gemensamma kunder samt att utveckla erbjudandet för företagens befintliga kunder. 


Publicerat

i

,

av

Etiketter: