Etikett: Research och analys

 • Konkurrentanalys Volvo S60/V60

  Undersökning av de främsta konkurrenterna till Volvo S60 och V60. En jämförande analys av bilen utifrån en rad olika områden. Resultatet presenterades i två foldrar som översattes till flera språk och användes av Volvo på global nivå.

 • Konkurrentanalys Drive-E & Sensus

  Undersökning av de främsta konkurrenterna samt en jämförande analys av dessa i förhållande till Volvo Drive-E Powertrains och Sensus Connect. Resultatet presenterades i två foldrar som har översattes och används av Volvo på global nivå.

 • Kundundersökning

  En grundlig kartläggning av Stadsbyggnadskontorets IT-system och infrastruktur.

 • Utredning av planprocessen

  Grundlig kartläggning av planprocessen för att för att kunna implementera ett förbättrat IT-system. Uppdraget innefattade intervjuer, analys, kartläggning och förslag på strategi för framtiden för Stadsbyggnadskontoret.

 • Research & Analys

  Research & Analys

  Vår förmåga att kartlägga, dokumentera och analysera komplexa situationer inom en rad olika områden har blivit en eftertraktad tjänst. 

 • Supply Chain Management

  Kvalitetssäkra Hardstaffs materialförsörjning för produktion och eftermarknad.

 • Konkurrentanalys nya Volvo V40

  Kartläggning och jämförande analys av de främsta konkurrenterna till nya V40.