Etikett: Stadsbyggnadskontoret

 • Kundundersökning

  En grundlig kartläggning av Stadsbyggnadskontorets IT-system och infrastruktur.

 • Utredning av planprocessen

  Grundlig kartläggning av planprocessen för att för att kunna implementera ett förbättrat IT-system. Uppdraget innefattade intervjuer, analys, kartläggning och förslag på strategi för framtiden för Stadsbyggnadskontoret.

 • Göteborgs Stad

  Göteborgs Stad

  Stadsbyggnadskontorets uppdrag är att regelbundet skapa en översiktsplan för hela Göteborg.