Användbarhetsstudie

Addoro

Ett omfattande test med analys av den virtuella ergonomin hos en applikation. 

Objektiv analys av en webbapplikations grafiska gränssnitt och funktionalitet där fokus låg på användarnas interaktion med verktyget. Resultatet presenterades i en rapport med analys och rekommendationer för vidareutveckling av webbapplikationen.


Publicerat

i

,

av