Göteborgs Stad

Stadsbyggnadskontoret

Deras uppdrag är att regelbundet skapa en översiktsplan för hela Göteborg och att göra detaljplaner som beskriver hur och var nya hus och anläggningar får byggas.


Publicerat

i

av