Kundundersökning

STADSBYGGNADSKONTORET – GÖTEBORGS STAD

Undersökning och analys med användaren i fokus. 

Stadsbyggnadskontoret bad oss genomföra en kundundersökning bland stora plankunder i Göteborg. Uppdraget innefattade intervjuer med kunderna samt analys av intervjumaterialet. Analysen användes i ett förändringsarbete kring planprocessen.

 


Publicerat

i

,

av