Etikett: Problemlösning

 • Kundundersökning

  En grundlig kartläggning av Stadsbyggnadskontorets IT-system och infrastruktur.

 • Utredning av planprocessen

  Grundlig kartläggning av planprocessen för att för att kunna implementera ett förbättrat IT-system. Uppdraget innefattade intervjuer, analys, kartläggning och förslag på strategi för framtiden för Stadsbyggnadskontoret.

 • Problemlösning

  Problemlösning

  Med en systemvetare, en ekonom och en ingenjör i vårt team har vi förmågan att belysa en utmaning från olika perspektiv för att hitta vinnande lösningar för våra kunder. 

 • Supply Chain Management

  Kvalitetssäkra Hardstaffs materialförsörjning för produktion och eftermarknad.